privacyverklaring

Wie zijn we

Ons website-adres is: provance.nl
Ronald Boonstra is de Functionaris Gegevensbescherming van Provance, hij is te bereiken via het contactformulier op de contact-pagina.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Provance verwerkt uw persoonsgegevens voor
– Het afhandelen van uw betaling
– correspondentie, nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– het afleveren van goederen en diensten
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens (particulier/bedrijf)
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Provance bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Contactformulieren

Gegevens door u achtergelaten via het contactformulier worden uitsluitend bewaard om met u te kunnen communiceren.
Gegevens worden SSL-beveiligd verzonden.

Cookies

Provance gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Met wie we jouw data delen

Door u verstrekte gegevens worden niet met derden gedeeld tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Provance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.
Alle data van en naar de website en via email binnen het Provance-domein is beveiligd met erkende SSL-certificaten.