Welkom bij Provance Bewindvoering

Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële belangen te behartigen van personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege (problematische) schulden niet zelf toe in staat zijn.
Meer informatie over beschermingsbewind kunt u vinden in de folder “Curatele, bewind en mentorschap” van het Ministerie van Justitie.

De tarieven woorden jaarlijks door de rechtbank vastgesteld, zie rechtspraak.nl.

Over Provance

De belangrijkste taak van een beschermingsbewindvoerder (hierna: BBV) is het beheren en beschermen van het vermogen van een cliënt. De BBV stelt een budgetplan op aan de hand van de inkomsten en de vaste lasten. Als de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten wordt – in overleg met de cliënt – onderzocht welke opties er zijn om het budget sluitend te krijgen.Uiteindelijk hakt de BBV de knoop door maar legt altijd uit waarom hij een bepaalde beslissing neemt. De BBV begeleidt dit traject en corrigeert wanneer dat nodig is.

Ieder jaar legt de BBV rekening en verantwoording af over zijn handelen ten overstaan van de kantonrechter. De BBV zorgt o.a. voor afhandeling van de financiële post en het betalen van vaste lasten; hij helpt bij het aanvragen van voorzieningen. Alle financiële post loopt via de BBV.

De BBV opent een beheer- en een leefgeldrekening voor de client. Alle inkomsten worden gestort op de beheerrekening waarover alleen de BBV het beheer heeft. Daarnaast stort hij periodiek (meestal 1x per week) een van te voren afgesproken bedrag als leefgeld op de leefgeldrekening.

Het instellen van beschermingsbewind kan worden verzocht door de rechthebbende zelf, de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en bloedverwanten (in de rechte lijn en in de zijlijn tot de vierde graad). Beschermingsbewind kan ook worden aangevraagd door een voogd, een curator, een mentor, een directeur van de verzorgingsinstelling of door het openbaar ministerie.

Informatie

De dienstverlening van Provance Bewindvoering begint met een uitgebreide inventarisatie van zowel de
inkomsten en uitgaven als de vermogenspositie (bezittingen en schulden).

Contact

Provance
Postbus 85
8330 AB Steenwijk
Telefoon 0521 851 451 (op werkdagen van ma-do tussen 10.30 – 12.30 uur)
E-mail: gebruik formulier rechts(onder) van de pagina

Contactformulier